L’AMPA

 

L’Associació de Mares i Pares de l’Institut Thalassa de Montgat i Tiana  és una associació sense ànim de lucre que agrupa mares i pares de alumnes i que vetlla pel benestar dels alumnes, treballant perquè l’educació i la formació dels nostres fills i filles sigui del tot positiva, àmplia i rica en valors.El funcionament de l’AMPA es basa en el diàleg, la col·laboració i la bona entesa entre tots els membres implicats en l’educació dels nostres fills i filles: mares, pares, professors, personal de l’institut, personal responsable d’activitats extraescolars, ajuntaments i departament d’ensenyament de la Generalitat.

L’AMPA de l’Institut  Thalassa és oberta a tothom que hi vulgui col·laborar.
Per a qualsevol consulta no dubtis dirigir-te a nosaltres a través de les següents adreces de mail:

 info@ampa-thalassa.org
 secretaria@ampa-thalassa.org
 tresoreria@ampa-thalassa.org