La situació creada per la saturació de les línies de 1r de batxillerat va ser un dels temes principals tractats en la nostra última reunió de la junta. Amb una assistència realment elevada (fins a 40 mares i pares van estar presents en la convocatòria), es van tractar els problemes derivats de l’inici de curs en condicions precàries a causa de la massificació.

Entre les conclusions de l’esmentada reunió avalades de manera unànime, destaquen:

  • La sol·licitud de solucions el més ràpidament possibles a les diferents administracions.
  • Cercar, al costat de la direcció del centre totes les possibles actuacions a la nostra mà per millorar les condicions actuals.
  • Mantenir reunions setmanals en què s’analitzarà l’evolució de la situació i es proposaran noves actuacions. En la primera convocatòria prevista per el proper dimecres 5 a les 19:30, es convidarà a assistir al director del centre i els regidors d’educació dels ajuntaments de Montgat i Tiana.

A continuació transcrivim la carta remesa a la direcció del servei territorial de ensenyament en la qual s’exposa la situació actual.

Benvolguda senyora,

Els volem exposar la situació que aquest inci de curs pateixen els alumnes de 1er de Batxillerat de l’institut Thalassa de Montgat-Tiana. Els volem expressar també la preocupació de les famílies d’aquests alumnes per les previsibles repercussions en la qualitat de l’ensenyament que rebran els seus fills i demanar que es posin en marxa les actuacions correctores necessàries.

Aquest curs el nombre d’alumnes matriculats a 1er de Batxllierat és de 81: els alumnes del propi centre que han acabat l’ESO, els que arriben derivats de l’Institut Tiana (on no es cursa batxillerat) i els provinents d’altres centres. La distribució d’aquests 81 alumnes s’ha fet en només dos grups per a les assignatures comuns: un de 35 (els que cursen batxillerat social) i un altre de 46 (els que cursen batxillerat científic i humanístic).

Aquesta situació no té precedents al nostre institut i la considerem inadmissible.  La massificació afecta sens dubte al rendiment dels alumnes i a la seva capacitat d’atenció i comprensió de les matèries. Comporta també la despersonalització de l’ensenyament per part del professorat, que no pot atendre com cal la diversitat de l’alumnat i tampoc pot garantir unes classes amb el mateix nivell de qualitat que oferiria si el grup fos menys nombrós.

Les instal.lacions del centre tampoc estan preparades per acollir grups tan nombrosos. El grup de 35 s’encabeix en una aula amb capacitat per a 30 alumnes. No oblidem que parlem de nois i noies de 16 anys que en molts casos ja fan, com a mínim, 1,70 d’alçada.

El grup de 46 ha hagut d’ocupar la sala d’actes de l’Institut,  que no està adequada per funcionar com una aula convencional, a més del que això comporta quant a pèrdua d’instal.lacions comuns.  A data d’avui, les assignatures comuns i algunes d’optatives s’imparteixen en en espais inadequats.

Independentment de les conseqüències que pugui tenir sobre la qualitat de l’ensenyament a mig termini (la nota de batxillerat és clau per a l’accés a la Universitat), la situació actual de massificació ja té algunes conseqüències quotidianes:

–        Dificultat per seguir les classes pels problemes d’acústica i visibilitat a la sala d’actes.

–        Amuntegament en aules inadequades per a més de 30 alumnes.

–        Problemes derivats per no assolir les mínimes condicions de comfort (temperatura, il.luminació) que comporten la pèrdua de l’atenció necessària per a l’aprenentatge.

–        Limitació del temps efectiu de classe per la mobilització de grups tan nombrosos (situació especialment visible a les classes d’eduació física, en què grups d’alumnes no poden iniciar l’activitat abans del final de l’hora de classe per la incapacitat de vestuaris i instal.lacions).

–        Nivells elevats d’estrès entre el professorat, que s’han traduït en situacions incomprensibles, com l’expulsió massiva d’alumnes de classe per la dificultat per gestionar el grup (fins a 16 alumnes alhora en una ocasió); o les dificultats per elevar prou el to de veu de forma mantinguda.

–        Sala d’actes hipotecada per a la resta de l’alumnat de l’institut.

Per tot això, les famílies de l’institut Thalasa, representats per l’AMPA, demanem que es posin en marxa les mesures oportunes per reduir el nombre d’alumnes per grup a les assignatures comuns.  Estem convençuts que fent molt poc es podria aconseguir una gran millora que beneficiaria a tota la comunitat educativa.

Esperem rebre una resposta el més aviat possible, amb l’anàlisi que puguin fer de la situació que hem exposat i les mesures de millora que es puguin plantejar.

Atentament,

AMPA IES Thalassa Montgat – Tiana