El proper 13 de desembre i gràcies a FAPAES, tindrà lloc la sessió “Famílies i èxit escolar” dirigida a pares d’alumnes.

La sessió començarà a les 19:30 a l’institut i cobrirà els següents continguts:

  1. Actituds quotidianes personals i en la relació amb els fills que promouen la transmissió dels valors com: la perseverància, la superació de dificultats i l’esforç.
  2. Quins són els factors que condicionen el rendiment acadèmic?
  3. Promoure una autoestima positiva envers la capacitat d’aprendre i millorar resultats acadèmics.
  4. Instaurar i mantenir hàbits d’estudi. Pautes concretes per aconseguir-ho.
  5. L’educació emocional com a base de la disposició a esforçar-se i per aconseguir instaurar l’hàbit d’estudi.

Xerrada/debat que:

  • … ens aportarà idees pràctiques per aplicar a casa.
  • … ens permetrà descobrir què fan altres famílies.
  • … ens ajudarà a reflexionar què fem i com podem millorar-ho.

A càrrec de Milos Salgueda,

Psicòloga i psicoterapeuta