El setembre de 2017 varem renovar la junta de l’associació que va passar a estar formada per:

  • Presidenta: Mari Carmen Rodríguez Montero
  • Secretari: Baltasar Salvà Siquier
  • Tresorer: César Gabriel Arpe

A més a més d’algunes vocals.

Durant aquest temps hem fet reunions quasi mensuals i varies assemblees anuals. A continuació teniu un resum del que hem fet:

Queden moltes coses pendents per fer, altres per millorar i altres noves que encara no sabem quines seran. Ens cal la col·laboració dels pares i les mares dels alumnes per seguir fent coses i mantenir l’associació. Apart de les qüestions més formals hi ha funcions que són un avantatge fonamental pels nostres fills i filles i també imprescindibles pel bon funcionament del centre. Funcions que si no desenvolupa l’AFA no les farà ningú, com per exemple:

  • Contractar l’empresa de reutilització de llibres de text.
  • Comprar i mantenir les taquilles.
  • Comprar material inventariable extraordinari com projectors i ordinadors.

La propera assemblea, cap a finals de setembre, la convocarem publicant una entrada en aquest bloc.

Atentament,

La junta directiva.