El proper dimecres 28 de setembre celebrarem reunió de la junta de l’AMPA. En la mateixa analitzarem l’inici del curs i les activitats. Com a punt especial i prioritari en l’ordre del dia estarà l’anàlisi de la situació de saturació a 1r de batxillerat. Esperem comptar amb la vostra presència, sobretot de pares d’alumnes d’aquest curs per informar de la situació, valorar la actiitud a adoptar i les possibles mesures.

La reunió tindrà lloc a l’institut a partir de les 19:30