Us informem que la primera sessió  tindrà lloc el dia 5 d’octubre a les 16.15 h.

Aquesta activitat està dirigida per Ivan Nadal, un professor que ja va organitzar el taller durant el curs passat.