Política de privacitat

http://www.ampa-thalassa.org compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Dret d’informació

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el AMPA del Institut Thalassa, informa l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per AMPA del Institut Thalassa i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol licitants d’informació que hagin accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit en l’Agència de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en ampa.escolamasboadella.com són recaptades per l’AMPA del Institut Thalassa amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que el AMPA del Institut Thalassa proporciona a través d’aquest lloc web. Entre aquests serveis es troben els següents: facilitar l’opinió dels usuaris, la creació d’una comunitat d’usuaris, provar les botigues virtuals de demo, i altres serveis que poguessin resultar d’interès per als usuaris del lloc web.

Caràcter obligatori de la informació facilitada per l’usuari.

Els camps a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’AMPA del Institut Thalassa són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos. Les dades recaptades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l’AMPA del Institut Thalassa

Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals amb l’ús dels formularis electrònics d’AMPA del Institut Thalassa o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de l’AMPA del Institut Thalassa, i l’enviament de comunicacions promocionals via electrònica amb informació relacionada amb el sector de vacances. L’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les seves dades de forma ràpida i gratuïta.

Newsletter i comunicacions electròniques

Amb el registre a la web de l’AMPA del Institut Thalassa, l’usuari accepta la recepció de butlletins de notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web per correu electrònic.

Seguretat

L’AMPA del Institut Thalassa manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L’AMPA del Institut Thalassa es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable.

Cookies i IP

L’usuari accepta l’ús de cookiess i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de trànsit del lloc web utilitza cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini d’on prové , explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Dret d’Accés, rectificació, cancel.lació i oposició

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de http://www.ampa-thalassa.org. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades us podreu adreçar directament a:

info@ampa-thalassa.org

AMPA Institut Thalassa
Passeig Abat Escarré s/n
08390 Montgat (Barcelona)

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999), a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE 12/07/2002) i en la normativa que el desenvolupa.

Continguts

Els continguts propis d’aquesta pàgina Web tenen tots els drets reservats.
Els continguts d’aquesta Web no poden utilitzar-se sense autorització de la nostra associació. Si algú vol fer-ne ús, ha de solicitar autorització expressa per mitjà del nostre correu electrònic: info@ampa-thalassa.org identificant-se adeqüadament. Ens reservem el dret d’emprendre les accions legals pertinents en el seu cas.
Algunes de les imatges d’aquesta Web han sigut extretes de diverses fonts, si això causa qualsevol molèstia al propietari directe d’aquestes imatges o algú no vol que aparegui una imatge amb la seva persona, preguem que es posi amb contacte amb nosaltres via e-mail a la següent direcció: info@ampa-thalassa.org i les treurem immediatament.

Modificació de la política de privacitat

L’AMPA del Institut Thalassa es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a futures novetats d’AMPA Escola Mas Boadella, legislatives o jurisprudencials.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

E-mail: info@ampa-thalassa.org