El proper 26 de novembre es celebarán a la sala d’actes de l’institut les assemblees general ordinària i extraordinària.
En primera convocatòria, l’assemblea ordinària es reunirà a les 19:00 ia les 19:30 en segona convocatòria. L’ordre del dia serà:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Aprovació dels comptes

3.- Activitats curs anterior

4.- Renovació de la junta

5.- Propostes de transparència en la gestió econòmica

6.- Informacions diverses

7.- Precs i preguntes.

L’assemblea extraordinària tindrà lloc una hora més tard i amb dos únics punts a l’ordre del dia:

1.- Informació del traspàs de comptes, documentació i poders per part de l’anterior Junta Directiva.

2.- Valoració i aprovació de possibles accions legals per part de l’actual junta en representació de l’assemblea.